Regionale omroepen zijn belangrijke media bij calamiteiten. Hun verslaggevers zijn snel ter plaatse, kennen de omgeving en de regionale media worden massaal geraadpleegd voor informatie. Het zijn stabiele kanalen. Waar een website nog wel eens uitvalt als er veel mensen op afstemmen, blijft een radiozender in de lucht. De regionale radiozenders zijn de officiële rampenzenders. Overheidsinstanties en het ministerie van Binnenlandse Zaken raden het publiek dan ook aan om naar de regionale radio te luisteren als de sirene afgaat.

In de praktijk wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende media. Hetpubliek stemt af op de radio, tv-zenders en bezoekt de websites bij calamiteiten. De regionale omroepen kiezen er daarom voor om deze functie voor al hun media in te zetten om het publiek te informeren.

De sirenes zijn de afgelopen jaren diverse keren afgegaan. Ook als ze niet afgingen hebben regionale omroepen een rol vervuld bij het informeren van het publiek. Om de verslaggevers te ondersteunen bij hun taak is op deze site bruikbare informatie voor hen verzameld. Dat zijn tips van collega Maikel Coomans, een veiligheidskaart; overzichten met gevaaretiketten die verslaggevers kunnen helpen om ter plekke gevaarlijke stoffen te herkennen en een overzicht om functionarissen van de brandweer te herkennen. Er is ook een training voor medewerkers van regionale omroepen over veiligheid op locatie. Daarover is meer informatie beschikbaar bij de afdeling P&O.

 Veiligheidskaart  Gevaaretiketten  Herkenbaarheid brandweerfunctionarissen

Calamiteitenkoffer

Tips van collega Maikel Coomans