Hearken: niet raden, maar vragen wat je publiek wil

Interview met Jennifer Brandel 

 
Hearken betekent luisteren. Luisteren naar je publiek. Dat is waar het Amerikaanse Hearkenmodel om draait. Het publiek bij je verhaal betrekken, vraaggestuurde journalistiek. Van idee tot publicatie. Jennifer Brandel is de oprichter van Hearken en komt tijdens de ROOS Dagen op 22 en 23 maart vanuit Chicago naar Eindhoven om twee workshops te geven. Een over het Hearkenmodel, hoe redacties van omroepen haar model op de nieuwsvloer kunnen gebruiken en de samenwerking met Omroep West. De andere workshop heeft als naam 'Questions are the new comments'. In deze nieuwsbrief vast een kennismaking met Hearken en Brandel. 
 
Tijdens haar 15 jaar durende carrière als journalist voor media als WBEZ, CBC, The New York Times en Vice was Brandel al bezig met storytelling aan de hand van verhalen van haar publiek. “Ik probeerde dat publiek in het proces te betrekken. Ik merkte dat er dan veel dingen gebeuren. Je krijgt een veel betere band met je lezers, luisteraars en kijkers, je krijgt veel meer informatie. Kortom, er ontstaat een hele andere dynamiek. Je weet al voordat je het verhaal gepubliceerd hebt, dat het in de smaak valt bij je publiek en in de loop der jaren kwam het idee om daar meer mee te gaan doen.” Hoe en wat, dat wist ze niet precies, maar toen ze vragen kreeg van andere redacties over haar specifieke aanpak, besloot de Amerikaanse haar ideeën papier te zetten. Ze nam ontslag en zocht geld bij elkaar om het model verder te ontwikkelen. Haar bedrijf heeft inmiddels negen werknemers.


Traditionele media vragen zich elke dag af wat hun publiek wil weten over bepaalde onderwerpen, maar vragen het zelden aan het publiek zelf. En dat wil Brandel met het Hearkenmodel overbrengen. Public-Powered Journalism. “De veranderingen in de huidige media volgen elkaar zo snel op, dat het onmogelijk is om te zeggen waar we met Hearken over tien jaar willen zijn. Wat ik in elk geval wil bereiken, is dat het op zoveel mogelijk redacties – en dat kan radio, tv, online, print zijn – normaal is om het publiek te vragen wat het wil horen. Er zit zoveel kennis bij je lezers, luisteraars en kijkers; het zou mooi zijn als het een gewoonte wordt om die kennis te gebruiken en er niet naar te raden.” Volgens Brandel is haar model bij uitstek geschikt voor regionale omroepen. “De afstand tussen een regionale omroep en het publiek is veel kleiner dan bij bijvoorbeeld landelijke omroepen. De binding is groot, dan willen de mensen juist betrokken worden.” Omroep West heeft die boodschap opgepikt en gebruikt onderdelen uit het Hearkenmodel. Dit jaar begint het RNN, het Regionaal Nieuws Netwerk, waar vraaggestuurde journalistiek een plek krijgt. Het RNN is een samenwerking van Omroep West met diverse lokale omroepen en de opleiding Journalistiek en Media/ICT van de Hogeschool Utrecht. Het Netwerk heeft subsidie gekregen van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

Brandel heeft Hearken inmiddels op tachtig nieuwsredacties in twaalf landen geïntroduceerd. Dat kan zijn door middel van een curiosity module (een nieuwe vorm van lezers- of kijk- en luisteronderzoek), een voting module (stemmen op favoriete onderwerpen) of een EMS (Engagement Management System). Het EMS helpt redacties de stroom aan vragen, antwoorden en data van het publiek te organiseren. Brandel werkt nu aan een toolkit voor journalisten die ze kunnen gebruiken bij hun verhalen en reportages.

Brandel kijkt uit naar haar bezoek aan de ROOS Dagen. “De eerste workshop is een algemene over Hearken en wat we doen. De tweede gaat dieper in op de relatie tussen publiek en medium. Hoe interpreteer je de vragen en het commentaar van je kijkers en luisteraars? Ik hoop dat ik journalisten kan inspireren om meer samenwerking te gaan zoeken met hun publiek.”