Interview Cathrine Gyldensted  april 2015

Voorvechter van de constructieve journalistiek

 
 
Ze opende plenair de tweede dag van de ROOS Dagen, vorige week in Ermelo met een keynote over constructieve journalistiek. De Deense Cathrine Gyldensted. Voorvechter van de constructieve journalistiek. Ze werkte veertien jaar als verslaggever voor radio en televisie, was correspondent in Amerika voor de Deense tv en is nu vooral werkzaam als docent. Ze geeft lezingen en trainingen over constructieve formats en is een van de autoriteiten in de wereld als het gaat om deze positieve vorm van journalistiek. Ze heeft een handboek gemaakt, daarvan is de Engels versie bijna op de markt. Op twee van de drie journalistieke opleidingen in Denemarken krijgen studenten al les volgens haar methode. De presentatie tijdens de ROOS Dagen is hier terug te lezen. Met Gyldensted blik ik een paar dagen na de ROOS Dagen kort terug op haar verblijf in Nederland, hebben we het over de acceptatie van constructieve journalistiek en kijken we vooruit.
 
“Een bijzonder goed georganiseerd congres, waar gedebatteerd wordt over actuele zaken in de journalistiek en waar ook gekeken wordt naar trends en ontwikkelingen in de journalistiek.” Dat is de indruk die Gyldensted overhield aan haar kortstondig verblijf op de ROOS Dagen in Ermelo. “Belangrijker nog is dat ik vind dat er gefocust moet worden op innovatie in de regionale journalistiek. Juist bij de regionale omroepen, omdat ze een belangrijke rol spelen in de maatschappij. Ze berichten over de gebeurtenissen in het alledaagse leven van de bewoners van het gebied. Ze zijn er niet alleen om mensen te informeren, maar ze bieden ook platformen aan voor discussies.”
 
Daarbij is volgens Gyldensted constructieve journalistiek van groot belang. Want volgens haar hebben mensen juist behoefte aan meer positief nieuws. Hoewel ze al jaren strijdt voor een meer constructieve aanpak op redacties, heeft ze pas de laatste tijd het idee dat ze begrepen wordt en dat collega's de noodzaak inzien. “In het begin werd ik zeker voor gek verklaard. Maar er is steeds meer begrip. Willen we een eerlijk beeld geven van de wereld, dan is het noodzakelijk om elementen uit de constructieve journalistiek in je verslaggeving toe te passen. Denk aan een positieve of een op de toekomstgerichte invalshoek voor je verhaal of je interview en bijvoorbeeld het geven van een podium voor je publiek om mee te doen aan je verhaal. Dat kan door middel van een debat of het vragen van je publiek om hulp. Maar ook door het stellen van vragen voor zogenaamde slachtoffers aan zogenaamde daders, en andersom.”
 
Is er een toekomst voor constructieve journalistiek? Gyldensted denkt van wel en werkt er hard aan. “Ik hoop dat de methodiek over tien jaar in ons systeem zit. En dat bepaalde elementen deel uitmaken van onze dagelijkse manier van werken en denken. En dat het deel uitmaakt van wat wordt gezien als 'goede kwaliteitsjournalistiek'. Het vergt een nieuwe manier van denken en misschien ben ik te optimistisch en kost het wel twintig jaar in plaats van tien jaar.” Ze hoopt dat over tien jaar verhalen ook anders worden verteld. Dat verschillende emoties nodig zijn om een goed verhaal te vertellen. Niet alleen de negatieve. En dat er meer gekeken wordt naar de toekomst, in plaats van terug te grijpen op wat in de klassieke journalistiek gebruikelijk is. “Er gebeurde gisteren iets en daar maken we vandaag een verhaal over....”
 
Haar missie, persoonlijk doel, is die implementatie van constructieve journalistiek in de huidige samenleving. Hoe? Door te doceren en te informeren. Ze geeft trainingen en presentaties en er komt dus het al eerder genoemde handboek uit. En daar is ze erg druk mee. “Eind april, begin mei, hoop ik dat de Engelse versie af is. Theorie staat erin en formats, zodat het voor ieder medium toepasbaar is. Zodat het hopelijk ook concreter wordt voor redacties. Het is te koop via Amazon”, grinnikt ze. How the other half works, dat wordt de titel van het boek. “En ik zou het heel leuk vinden als geïnteresseerden zich op www.goldensted.com aanmelden voor mijn nieuwsbrief.”